Ako Brexit ovplyvňuje európsky trh s neželeznými kovmi

Výrobcovia a obchodníci s neželeznými kovmi upozorňujú pred dumpingovými cenami hliníkových zliatin dovážaných z Británie. Aktuálne je koreňom problému nepomerne nižšia cena nákupu metalurgického kremíka z Číny, ktorý je nevyhnutným vstupom pre výrobu práve spomínaných hliníkových zliatin. Kým v rámci EÚ sú uvalené anti-dumpigové clá vo výše 22,3% na dovoz kremíka z Číny, tak Británia tieto clá po vystúpení z EÚ nezaviedla. Problematickým je najmä fakt, že EÚ a Veľká Británia sa dohodli na zriadení zóny voľného obchodu a tak lacné sekundárne produkty z Británie majú potenciál deformovať trh v Únii.

V dôsledku Brexitu je trh s hliníkovými zliatinami v posledných mesiacoch zvýhodnený pre výrobcov z Británie. K súčasnému problému s dumpingovými cenami sa na prelome rokov pridala neistota z možnosti tzv. tvrdého Brexitu, či prípadných predĺžených dodacích lehôt a tak sa producenti zliatin snažili pred zásobiť, čo vyústilo do dvanásťmesačného cenového maxima, keďže sa v januári 2021 ceny za tonu hliníkových zliatin pohybovali 1950 – 2050 EUR za tonu. Naopak na začiatku roka 2020 sa hliníkové zliatiny obchodovali za cenu 1360 EUR za tonu. Na ceny hliníkových zliatin pritom vplývali aj výpadky v automobilovej a priemyselnej výrobe používajúcej tento druh ľahkých a odolných zliatin.

Čínska metalurgická produkcia nie prvý krát skloňovaná s dumpingom. Lacná oceľ z Číny bola dôvodom obmedzovania výroby v U.S. Steel Košice. Európski výrobcovia nemajú šancu konkurovať čínskym produktom, keďže čínska výroba nepodlieha tak prísnym ekologickým kritériám a ceny energií sú dotované čínskou vládou. Z domáceho prostredia vieme napríklad uviesť slovenského výrobcu a exportéra ferozliatin OFZ, ktorý musí pri výrobe platiť emisné kvóty, kým mimoeurópski producenti sú od týchto poplatkov oslobodení a tým pádom vedia ponúknuť aj nižšie ceny za svoje tovary. Preto EÚ zaviedla clá a snaží sa chrániť domáci trh. Briti však našli medzeru v colnej nomenklatúre, no ich zisk sa rovná stratám exportérov naprieč celou Úniou.

Preto je momentálne na stole otázka, či Únia, alebo jednotlivé členské štáty budú chrániť svojich sekundárnych spracovateľov a exportérov zliatin, alebo sa postavia na stranu výrobcov. Pokiaľ sa naplní druhý scenár, môže sa stať, že pôjde o likvidáciu domácich výrobcov ľahkých zliatin, ktorých budeme nútení nahradiť importom. Riešením je zjednotenie pravidiel v obchode medzi Britániou a EÚ. Môže sa tak stať prostredníctvom zavedenia ciel na produkty dovážané z Británie, zvýhodnené absenciou colnej regulácie pri dovoze z tretích krajín. Alternatívou je prijatie spoločného postupu za účelom zjednotenia metalurgického trhu EÚ+ VB, kde by neboli domáci výrobcovia a obchodníci znevýhodňovaní britskými komoditami za dumpingové ceny.

Zdroje:

https://www.trade-tariff.service.gov.uk/commodities/2804690090

https://www.metalbulletin.com/Article/3968468/UK-EU-reach-Brexit-deal-ensuring-tariff-free-trade.html

Tajik-Slovak Business Forum

02. marca 2023

Viac info

Poľské Ekonomické fórum v znamení pochmúrnych tém

13. septembra 2022

Viac info

Vojna na Taiwane môže mať katastrofické dôsledky pre našu ekonomiku

18. augusta 2022

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie