Ako Brexit ovplyvňuje európsky trh s neželeznými kovmi

Výrobcovia a obchodníci s neželeznými kovmi upozorňujú pred dumpingovými cenami hliníkových zliatin dovážaných z Británie. Aktuálne je koreňom problému nepomerne nižšia cena nákupu metalurgického kremíka z Číny, ktorý je nevyhnutným vstupom pre výrobu práve spomínaných hliníkových zliatin. Kým v rámci EÚ sú uvalené anti-dumpigové clá vo výše 22,3% na dovoz kremíka z Číny, tak Británia tieto clá po vystúpení z EÚ nezaviedla. Problematickým je najmä fakt, že EÚ a Veľká Británia sa dohodli na zriadení zóny voľného obchodu a tak lacné sekundárne produkty z Británie majú potenciál deformovať trh v Únii.

V dôsledku Brexitu je trh s hliníkovými zliatinami v posledných mesiacoch zvýhodnený pre výrobcov z Británie. K súčasnému problému s dumpingovými cenami sa na prelome rokov pridala neistota z možnosti tzv. tvrdého Brexitu, či prípadných predĺžených dodacích lehôt a tak sa producenti zliatin snažili pred zásobiť, čo vyústilo do dvanásťmesačného cenového maxima, keďže sa v januári 2021 ceny za tonu hliníkových zliatin pohybovali 1950 – 2050 EUR za tonu. Naopak na začiatku roka 2020 sa hliníkové zliatiny obchodovali za cenu 1360 EUR za tonu. Na ceny hliníkových zliatin pritom vplývali aj výpadky v automobilovej a priemyselnej výrobe používajúcej tento druh ľahkých a odolných zliatin.

Čínska metalurgická produkcia nie prvý krát skloňovaná s dumpingom. Lacná oceľ z Číny bola dôvodom obmedzovania výroby v U.S. Steel Košice. Európski výrobcovia nemajú šancu konkurovať čínskym produktom, keďže čínska výroba nepodlieha tak prísnym ekologickým kritériám a ceny energií sú dotované čínskou vládou. Z domáceho prostredia vieme napríklad uviesť slovenského výrobcu a exportéra ferozliatin OFZ, ktorý musí pri výrobe platiť emisné kvóty, kým mimoeurópski producenti sú od týchto poplatkov oslobodení a tým pádom vedia ponúknuť aj nižšie ceny za svoje tovary. Preto EÚ zaviedla clá a snaží sa chrániť domáci trh. Briti však našli medzeru v colnej nomenklatúre, no ich zisk sa rovná stratám exportérov naprieč celou Úniou.

Preto je momentálne na stole otázka, či Únia, alebo jednotlivé členské štáty budú chrániť svojich sekundárnych spracovateľov a exportérov zliatin, alebo sa postavia na stranu výrobcov. Pokiaľ sa naplní druhý scenár, môže sa stať, že pôjde o likvidáciu domácich výrobcov ľahkých zliatin, ktorých budeme nútení nahradiť importom. Riešením je zjednotenie pravidiel v obchode medzi Britániou a EÚ. Môže sa tak stať prostredníctvom zavedenia ciel na produkty dovážané z Británie, zvýhodnené absenciou colnej regulácie pri dovoze z tretích krajín. Alternatívou je prijatie spoločného postupu za účelom zjednotenia metalurgického trhu EÚ+ VB, kde by neboli domáci výrobcovia a obchodníci znevýhodňovaní britskými komoditami za dumpingové ceny.

Zdroje:

https://www.trade-tariff.service.gov.uk/commodities/2804690090

https://www.metalbulletin.com/Article/3968468/UK-EU-reach-Brexit-deal-ensuring-tariff-free-trade.html

Poľské Ekonomické fórum v znamení pochmúrnych tém

13. septembra 2022

Viac info

Vojna na Taiwane môže mať katastrofické dôsledky pre našu ekonomiku

18. augusta 2022

Viac info

Predstavuje India spoľahlivého partnera pre EÚ?

15. augusta 2022

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie