Čo znamená vojna na Ukrajine pre slovenských exportérov a investorov?

Po priznaní suverenity separatistických republík na Donbase a následnou ruskou vojenskou misiou v týchto oblastiach, sa šance na mierové riešenie ukrajinskej krízy dramaticky znížili.

Navyše, vojenské obsadenie spomínaných oblastí najmä neriešilo hlavnú požiadavku Ruska, ktorou je demilitarizácia Ukrajiny a revízia bezpečnostnej architektúry v Európe.

Vysoká miera korupcie

O ďalšej eskalácii napovedal aj samotný fakt, že Rusko uznalo nezávislosť celej Doneckej a Luhanskej oblasti, kým hranice súčasných separatistických republík sa rozkladajú len približne na 2/3 územia daného regiónu.

Okrem týchto indícií, veľa nádejí na mierové riešenie nedodával ani posledný prejav prezidenta Vladimira Putina, v ktorom vykreslil súčasný stav na Ukrajine ako bezprostrednú hrozbu pre bezpečnosť Ruskej federácie a delegitimizoval jej právo na sebaurčenie. Z tejto rétoriky sme preto vedeli predpovedať ďalšiu vojenskú operáciu, ktorá sa následne uskutočnila.

Aj napriek dlhodobému geopolitickému tlaku a vysokej miere korupcie, bola v posledných dekádach Ukrajina lákavou destináciou pre investorov najmä kvôli dobrej priemyselnej infraštruktúre vybudovanej za čias Sovietskeho zväzu, lacnej pracovnej sile a dostupnosti vstupných materiálov.

Zlyhania kritickej infraštruktúry

Avšak, vojenský konflikt pre priame zahraničné investície znamená priamu hrozbu, či už v dôsledku zlyhania kritickej infraštruktúry, ako elektrární, kolapsu politickej moci, či priameho ohrozenia vojenskou aktivitou.

V takýchto prípadoch je potrebná hĺbková analýza možných scenárov vývoja a adekvátna príprava najhorší zo scenárov, po vzore- keď chceš mier, priprav sa na vojnu.

Konkrétne v prípade slovenských podnikateľov, sa bezpečnosť obyvateľov krajiny koordinuje s spolupráci so Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Kyjeve a Ministerstvom zahraničných vecí SR.

Ochrana majetku v prípade vojny je omnoho problematickejšou záležitosťou, nakoľko vojna je považovaná za absolútne porušenie práv a teda, podnikatelia nemajú právo na náhradu škôd, pokiaľ sa nedohodnú s lokálnymi autoritami inak. Tie však zväčša v čase konfliktu nemajú kapacitu zaoberať sa zahraničnými investormi.

Špeciálne poisťovnícke produkty

V takýchto prípadoch je okrem prípravy v podobe podrobnej analýzy nutné aj zvážiť špeciálne poisťovnícke produkty. Či už je to poistenie proti geopolitickým/politickým hrozbám, poistenie reputácie, alebo poistenie alternatívnych rizík, tieto produkty sú v zásade jedinou garanciou ochrany investícií v rizikových oblastiach.

Problémom pri týchto produktoch je, že pokiaľ sa rozhodne investor podnikateľ investovať v oblasti, ktorá už je riziková, tak je veľká šanca, že bude mať problém svoje investície poistiť, alebo toto poistenie bude mimoriadne nákladné. Čo nás opäť vracia k myšlienke, že prvotná štúdia realizovateľnosti investície v zahraničí musí obsahovať potenciálne geopolitické a politické rozbušky, ktoré bude ľahšie poistiť v čase relatívneho pokoja, ako hľadať poisťovňu v čase vojny.

Súčasná situácia na Ukrajine už dlhšie vplýva na ekonomickú situáciu prostredníctvom cien energií a neistoty na trhoch. V tejto súvislosti sa očakáva devalvácia ruského rubľa a potenciálne problémy s ukrajinskými dlhopismi.

Na opačnej strane pri invázii v plnej škále, pravdepodobne uvidíme odpojenie Ruska od platobného systému SWIFT, čo bude mať za následok škody na všetkých zahraničných PZI v Rusku, ale i uvalenie sankcií na ruský ťažobný priemysel a teda zvyšovanie cien energií, by malo pokračovať.

Jozef Hrabina
Článok bol publikovaný ako pravidelný komentár pre Webnoviny.

Poľské Ekonomické fórum v znamení pochmúrnych tém

13. septembra 2022

Viac info

Vojna na Taiwane môže mať katastrofické dôsledky pre našu ekonomiku

18. augusta 2022

Viac info

Predstavuje India spoľahlivého partnera pre EÚ?

15. augusta 2022

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie