Čo znamená vojna na Ukrajine pre slovenských exportérov a investorov?

Po priznaní suverenity separatistických republík na Donbase a následnou ruskou vojenskou misiou v týchto oblastiach, sa šance na mierové riešenie ukrajinskej krízy dramaticky znížili.

Navyše, vojenské obsadenie spomínaných oblastí najmä neriešilo hlavnú požiadavku Ruska, ktorou je demilitarizácia Ukrajiny a revízia bezpečnostnej architektúry v Európe.

Vysoká miera korupcie

O ďalšej eskalácii napovedal aj samotný fakt, že Rusko uznalo nezávislosť celej Doneckej a Luhanskej oblasti, kým hranice súčasných separatistických republík sa rozkladajú len približne na 2/3 územia daného regiónu.

Okrem týchto indícií, veľa nádejí na mierové riešenie nedodával ani posledný prejav prezidenta Vladimira Putina, v ktorom vykreslil súčasný stav na Ukrajine ako bezprostrednú hrozbu pre bezpečnosť Ruskej federácie a delegitimizoval jej právo na sebaurčenie. Z tejto rétoriky sme preto vedeli predpovedať ďalšiu vojenskú operáciu, ktorá sa následne uskutočnila.

Aj napriek dlhodobému geopolitickému tlaku a vysokej miere korupcie, bola v posledných dekádach Ukrajina lákavou destináciou pre investorov najmä kvôli dobrej priemyselnej infraštruktúre vybudovanej za čias Sovietskeho zväzu, lacnej pracovnej sile a dostupnosti vstupných materiálov.

Zlyhania kritickej infraštruktúry

Avšak, vojenský konflikt pre priame zahraničné investície znamená priamu hrozbu, či už v dôsledku zlyhania kritickej infraštruktúry, ako elektrární, kolapsu politickej moci, či priameho ohrozenia vojenskou aktivitou.

V takýchto prípadoch je potrebná hĺbková analýza možných scenárov vývoja a adekvátna príprava najhorší zo scenárov, po vzore- keď chceš mier, priprav sa na vojnu.

Konkrétne v prípade slovenských podnikateľov, sa bezpečnosť obyvateľov krajiny koordinuje s spolupráci so Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Kyjeve a Ministerstvom zahraničných vecí SR.

Ochrana majetku v prípade vojny je omnoho problematickejšou záležitosťou, nakoľko vojna je považovaná za absolútne porušenie práv a teda, podnikatelia nemajú právo na náhradu škôd, pokiaľ sa nedohodnú s lokálnymi autoritami inak. Tie však zväčša v čase konfliktu nemajú kapacitu zaoberať sa zahraničnými investormi.

Špeciálne poisťovnícke produkty

V takýchto prípadoch je okrem prípravy v podobe podrobnej analýzy nutné aj zvážiť špeciálne poisťovnícke produkty. Či už je to poistenie proti geopolitickým/politickým hrozbám, poistenie reputácie, alebo poistenie alternatívnych rizík, tieto produkty sú v zásade jedinou garanciou ochrany investícií v rizikových oblastiach.

Problémom pri týchto produktoch je, že pokiaľ sa rozhodne investor podnikateľ investovať v oblasti, ktorá už je riziková, tak je veľká šanca, že bude mať problém svoje investície poistiť, alebo toto poistenie bude mimoriadne nákladné. Čo nás opäť vracia k myšlienke, že prvotná štúdia realizovateľnosti investície v zahraničí musí obsahovať potenciálne geopolitické a politické rozbušky, ktoré bude ľahšie poistiť v čase relatívneho pokoja, ako hľadať poisťovňu v čase vojny.

Súčasná situácia na Ukrajine už dlhšie vplýva na ekonomickú situáciu prostredníctvom cien energií a neistoty na trhoch. V tejto súvislosti sa očakáva devalvácia ruského rubľa a potenciálne problémy s ukrajinskými dlhopismi.

Na opačnej strane pri invázii v plnej škále, pravdepodobne uvidíme odpojenie Ruska od platobného systému SWIFT, čo bude mať za následok škody na všetkých zahraničných PZI v Rusku, ale i uvalenie sankcií na ruský ťažobný priemysel a teda zvyšovanie cien energií, by malo pokračovať.

Jozef Hrabina
Článok bol publikovaný ako pravidelný komentár pre Webnoviny.

Tajik-Slovak Business Forum

02. marca 2023

Viac info

Poľské Ekonomické fórum v znamení pochmúrnych tém

13. septembra 2022

Viac info

Vojna na Taiwane môže mať katastrofické dôsledky pre našu ekonomiku

18. augusta 2022

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie