Podujatie ukazuje podnikateľom dôležitosť inovácií v exporte

Spolu pre Slovensko-Inovácie do sveta sa nieslo v duchu návratu k osobným stretnutiam v atmosfére uvoľňujúcich sa epidemiologických opatrení. Pre biznis je to tak možnosť návratu k jednej z najpodstatnejších zložiek obchodu- osobnému kontaktu a networkingu.

Primárnou ambíciou projektu organizovaného Radou slovenských exportérov (ďalej len RSE) a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej len SIEA), je priestor na otvorenú diskusiu iniciovanú podnikateľským prostredím, informácie o možnostiach pre inovatívny biznis a jeho export na zahraničné trhy.

Inovácie sú motorom konkurencieschopnosti

Lukáš Parízek, predseda RSE, Artur Bobovnický, riaditeľ sekcie inovácií odboru medzinárodnej spolupráce SIEA, Juraj Miškov, zakladateľ konferencie SlovakiaTech a Michal Húska, expert na eurofondy, sa ako hlavní rečníci zhodli, že inovácie sú motorom konkurencieschopnosti firiem na zahraničných trhoch, ktorá zase poháňa exportnú výkonnosť jednotlivých spoločností.

Slovami Artura Bobovnického: „Export bez inovácií a inovácie bez exportu môžu fungovať len krátkodobo, pretože sú navzájom prepojené, podpora jedného je zároveň živnou pôdou pre podporu druhého a spolu vytvárajú výkonnosť, ktorú poznáme pod názvom konkurencieschopnosť. Považujeme preto podporu inovácií za nástroj podpory exportu a takto pomáhame  zvyšovať konkurencieschopnosť našej ekonomiky.“

Úspech firiem na zahraničných trhoch

Z prednášky vyplynulo, že dlhodobo existujú tri determinanty, ktoré ovplyvňujú úspech firiem na zahraničných trhoch – kvalita a unikátnosť produktu, znalosť exportného trhu a kontakty v teritóriu.

Práve tretí spomínaný determinant je priestor pre štátnu pomoc prostredníctvom ekonomickej diplomacie. Preto následná diskusia okrem návodov na úspešné podnikanie vyniesla na povrch aj niektoré symptomatické problémy, ktorými trpí slovenský zahraničný obchod dlhodobo.

Podnikatelia cítia nedostatočnú podporu zo strany štátu v oblasti ekonomickej diplomacie, neprehľadný systém kompetencií v rámci siete agentúr a orgánov štátnej správy, či nedostatočné financovanie, prípadne nedostatok informácií o možnostiach financovania svojich inovatívnych riešení.

Jasne vymedzený systém štátnej podpory

Strnulosť štátu pri pomoci exportu je náročnejšia o fakt, že údaje o našich firmách a pridanej hodnote exportu sú skreslené o nadnárodné korporácie a dobré ekonomické výsledky nášho najväčšieho odbytiska produkcie- Nemecka. S umocňujúcou sa ekonomickou krízou však budeme pociťovať čoraz viac našu neschopnosť uchopiť príležitosti spojené s vybudovanou infraštruktúrou pre medzinárodný obchod.

Preto jedným z výsledkom diskusie bolo aj konštatovanie, že inovácie a jasne vymedzený systém štátnej podpory sú kľúčom k diverzifikácii nášho exportu, ktorá by mala byť základnom stabilného ekonomického rastu, ako poznamenal Juraj Miškov: „Ak chce Slovensko postúpiť do ligy ekonomicky najvyspelejších krajín, bude sa musieť naučiť exportovať nielen autá, ale aj inovácie. SlovakiaTech je otvorenou platformou prezentácie slovenského inovačného ekosystému a v úzkej spolupráci s Radou slovenských exportérov predstavuje novú budúcnosť podpory inovačnej výkonnosti Slovenska.“

Pre podnikateľov naopak toto podujatie predstavuje možnosť sa opäť stretnúť s kolegami, prepájať sa a najmä získať zaujímavé know-how, či dozvedieť sa o možnostiach financovania svojich produktov, či poistenia svojho biznisu, nakoľko sa podujatia zúčastňujú aj zástupcovia Slovenskej sporiteľne, Euler Hermes, či Respect Slovakia. Bratislava však nebola poslednou zastávkou v projekte a Spolu pre Slovensko- Inovácie do sveta má ambíciu sa predstaviť vo všetkých krajských mestách Slovenska.

Jozef Hrabina
Článok bol publikovaný ako pravidelný komentár pre Webnoviny.

Poľské Ekonomické fórum v znamení pochmúrnych tém

13. septembra 2022

Viac info

Vojna na Taiwane môže mať katastrofické dôsledky pre našu ekonomiku

18. augusta 2022

Viac info

Predstavuje India spoľahlivého partnera pre EÚ?

15. augusta 2022

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie