Pri pomoci Ukrajine musíme myslieť aj na jej rekonštrukciu

Aj napriek tomu, že sme jedna z najchudobnejších krajín v EÚ, v pomoci Ukrajine sa radíme medzi prvých, či už finančne alebo v počte prijatých utečencov.

Slovenský altruizmus obracia mýty o Slovensku naruby a ukazuje, že sme dobrý a spoľahlivý sused. Avšak najväčšia práca je ešte len pred nami, a aj keď mierové rokovania uviazli na mŕtvom bode, tak tou najťažšou skúškou bude povojnová rekonštrukcia krajiny, ktorá pomôže postaviť zdevastovanú Ukrajinu na nohy a umožní utečencom návrat domov.

Stratégia tvorby dopravných spojení

Tak ako už dva roky hovoríme na Slovensku o jeho obnove ekonomiky po pandémii, tak posledné dva mesiace je najhorúcejšou témou pomoc Ukrajine a jej nielen povojnová, ale aj priebežná obnova.

Už dnes vieme povedať, že na Ukrajine najviac utrpela v prvom rade infraštruktúra ako prístavy, letiská, železnice či cesty. Čiže vstupné body do krajiny. Tie sú dopravnými tepnami a najmä životne dôležitým elementom pre povojnovú rekonštrukciu krajiny a obnovu plynulého chodu biznisu.

Pre Slovensko ako lídra v pomoci Ukrajine by malo byť primárnym cieľom zamerať sa na obnovu tejto infraštruktúry, tak ako aj na tvorbu stratégie tvorby dopravných spojení s Ukrajinou, nakoľko je v našom záujme byť s naším najväčším susedom spoľahlivo prepojení, nielen kvôli energetike, ale ekonomike ako takej. Môžeme tak efektívne koordinovať pohyb tovarov a osôb medzi Ukrajinou a EÚ.

Zvýšené výdavky na všetky smery

Pomáhať finančne je prirodzene najjednoduchší spôsob, avšak za predpokladu, že domáca ekonomika je v dobrej kondícii, čo sa v súčasnosti o Slovensku povedať nedá. Čelíme bezprecedentnej kríze nielen po pandémii koronavírusu, ale aj v energetike či v oblasti bezpečnosti.

Zvýšené výdavky na všetky smery zaťažujú celú spoločnosť a subjekty ekonomiky na Slovensku. Preto pri podpore nášho suseda je potrebné ísť o krok ďalej a ponúknuť podporu prostredníctvom slovenských firiem, ktoré dodajú potrebný produkt alebo službu. Tým získajú unikátnu exportnú príležitosť v neľahkom období, ktorú prefinancuje štát, a to čo je dnes komerčným financovaním nedostupné, bude zrazu možné realizovať.

Pohotová reakcia na danú situáciu bude potrebná, nakoľko obilie z Ukrajiny tvorí 10 percent globálnych predajov. Ukrajina je najväčším výrobcom neónu na svete, radí sa medzi prominentných vývozcov hnojív, drevín a mnohých nerastov. Obnova Ukrajiny by preto mala byť jednou z top priorít nielen Slovenska, ale aj EÚ za účelom stabilizácie trhu s komoditami a celkovej stabilizácie európskej ekonomiky.  V tejto súvislosti už Európska komisia oznámila úmysel vytvoriť balík finančnej pomoci.

Širokospektrálne ekonomické potreby

Pri infraštruktúre však problémy Ukrajiny nekončia obnovou nemocníc, či podporou poľnohospodárstva prostredníctvom dodávok chýbajúcich strojov, či dodávky ťažkej techniky na obnovu zbombardovaných miest.

Ukrajina je 12-krát väčšia ako Slovensko a jej ekonomické potreby sú dnes širokospektrálne. Možno by sa mali kompetentní zamyslieť, ktoré sektory ekonomiky a slovenské spoločnosti sa budú podieľať na obnove Slovenska, a zároveň môžu ponúknuť pomocnú ruku Ukrajine prostredníctvom štátom podporeného vývozu.

Infraštruktúra či už cestná, železničná alebo letecká na Slovensku dlho nebola adekvátne rozvíjaná. Dnes sa o tejto téme konečne debatuje a slovenský plán obnovy pojednáva už aj o horúcich témach ako je udržateľná doprava či dostupná zdravotná starostlivosť, na ktoré sa počítajú stámiliónové investície. Hovorí sa o obnove vojenských letísk, no nemalo by sa zabudnúť aj na civilné letiská, ktoré z dôvodu pandémie utrpeli podstatné straty.

Nedostatok certifikovaných heliportov

Vo verejnom priestore nedávno zaznela aj téma akútneho nedostatku certifikovaných heliportov dostupných v zdravotníckych zariadeniach, ktorých rozmiestnenie by malo logicky nadväzovať na prekresľovanú mapu slovenských nemocníc.

Našou prioritou by malo byť do nevyhnutnej obnovy našej krajiny aktívne zapojiť najmä domáce spoločnosti, ktoré majú za sebou náročné obdobie, a zároveň ponúknuť ich know-how a dostupné kapacity pre obnovu ekonomiky a infraštruktúry nášho vojnou zmietaného suseda.

Pri povojnovej obnove Ukrajiny by sme mali mať presnú predstavu o tom, v ktorých sektoroch vieme pomôcť, mať pripravené riešenia ako pomôcť, a byť na prvom mieste medzi krajinami podieľajúcimi sa na obnove nášho východného suseda.

Jozef Hrabina
Článok bol publikovaný ako pravidelný komentár pre Webnoviny.

Tajik-Slovak Business Forum

02. marca 2023

Viac info

Poľské Ekonomické fórum v znamení pochmúrnych tém

13. septembra 2022

Viac info

Vojna na Taiwane môže mať katastrofické dôsledky pre našu ekonomiku

18. augusta 2022

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie