Problémy v doprave sú predzvesťou väčšej krízy

Zásobovacia kríza nesužuje len Veľkú Britániu, ale celý svet a to už niekoľko mesiacov. Nedostatok kapacít distribuovať tovary, ako i výpadky vo výrobe vyústili do toho, čo sa v ekonomickej terminológii nazýva „bottleneck effect“ (efekt hrdla fľaše).

Tento efekt spoločne s rastúcimi cenami palív doslova pridáva plyn na súčasnej inflácii. Ceny potravín globálne stúpli o 30 percent a uhlíkové dane predražujúce dopravu, nie len potravín, budú poháňať súčasnú infláciu ešte ďalej.

Dostávame sa tak do začarovaného cyklu, v ktorom si musíme vyberať medzi odvážnymi cieľmi dekarbonizovať a infláciou majúcou potenciál prehĺbiť ekonomickú krízu. Tá je poháňaná drastickými dopadmi pandémie Covid-19, globálnym verejným dlhom prevyšujúcim 100% svetového HDP a komoditnými nedostatkami, ktoré ústia do rekordných cien na burze.

Celá táto mozaika tvorí obrázok problému, ktorý nás ešte len v budúcnosti čaká, a ktorý tu s nami ešte nejaký čas bude. Medzi kľúčové aspekty riešenia tohto problému patrí podpora ekonomického rastu, ktorá by nebola možná bez plynulého pohybu tovaru.

Práve plynulý a správne načasovaný pohyb tovaru sa javí ako jedna z veľkých prekážok naštartovania post-pandemického ekonomického rastu. Zabezpečenie prepravných kapacít , ale i stabilných a najmä udržateľných cien palív by malo byť v danom momente jednou z priorít pre politikov a biznismenov zaoberajúcich sa post-pandemickou obnovou.

Diskusie o budúcnosti dopravného biznisu prebiehajú už dlhšiu dobu, avšak to čo naozaj potrebujeme je prepojenie potrieb biznisu, štátnej podpory a zahraničnej diplomacie za účelom vytvoriť spoločnú cestovnú mapu, ktorá nám umožní vytvoriť odolnejšiu ekonomiku.

Pretože sme bohužiaľ svedkami emotívnej diskusie o zakazovaní dieselových motorov, plošných drakonických nariadení Európskej komisie neprihliadajúcich na energetické špecifiká rôznych regiónov Európy a nakoniec aj predátorských kampaní spoločností poskytujúcich udržateľné riešenia za dvojnásobné ceny oproti tým neudržateľným.

No ako to už poznáme z príkladu Nemecka, elektrifikácia prinútila krajinu zapnúť uhoľné elektrárne a dnes je v Nemecku uhlie dominantným zdrojom energie pred vetrom a plynom. A tak prvoplánový marketing spôsobil to, že Nemcom stoja v garážach elektromobily, ktoré si nabíjajú elektrinou z uhoľnej elektrárne a zďaleka nie sú jediní. Problémom však je, že takáto dekarbonizácia prispieva k urýchľovaniu inflácie a tá destabilizuje európske ekonomiky a bez stabilnej ekonomiky budú chýbať zdroje na zelené technológie.

Jozef Hrabina
Článok bol publikovaný ako pravidelný komentár pre Webnoviny.

Poľské Ekonomické fórum v znamení pochmúrnych tém

13. septembra 2022

Viac info

Vojna na Taiwane môže mať katastrofické dôsledky pre našu ekonomiku

18. augusta 2022

Viac info

Predstavuje India spoľahlivého partnera pre EÚ?

15. augusta 2022

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie