Slovenský biznis potrebuje export ako soľ

Rozhovor s predsedom Rady slovenských exportérov pre Trend:
https://www.trend.sk/trend-archiv/l-parizek-slovensky-biznis-potrebuje-export-ako-sol

Pred vyše rokom sa Lukáš Parízek rozhodol založiť Radu slovenských exportérov. Nová organizácia na podporu slovenského exportu vznikla aj pre koronu

Narušený tok tovarov a služieb zvýraznil potrebu existencie inštitúcie, ktorá na Slovensku doteraz chýbala, hoci v iných štátoch podobné organizácie úspešne fungujú celé desaťročia. Misiou Rady Slovenských exportérov (RSE) je podporiť vzťahy medzi exportérmi, štátom a zahraničím, tvrdí predseda proexportného
združenia Lukáš Parízek. Minulý rok ste založili RSE.

Na Slovensku dovtedy podobná organizácia neexistovala?
Doteraz u nás nič také nebolo. V okolitých štátoch či silných exportných krajinách je situácia iná. Napríklad česká asociácia exportérov má už takmer 20 rokov, Írska až 70. Slovensko je ekonomika, ktorá silno závisí od exportu, preto sa mi zdalo vhodné, aby takáto platforma existovala.


Čo je jej cieľom?
Hlavné ciele sú tri. Prvý je kolektívny hlas – združujeme členov, aby sme ich reprezentovali
jedným hlasom. Druhým je individuálna podpora – s každou firmou komunikujeme samostatne, môže sa na nás obrátiť s akoukoľvek požiadavkou, v ktorej vieme pomôcť. A tretím cieľom je networking – prepájame nielen spoločností medzi sebou, ale aj firiem so štátnym sektorom, s finančnými inštitúciami či so zahraničnými partnermi.

Ako chcete pomôcť exportu?
Je tu podnikateľský segment, ktorý má svoje individuálne záujmy, štátne inštitúcie, ktoré v rôznej miere poskytujú rôzne formy podpory. Našou snahou je vstúpiť medzi oba segmenty, aby sme zlepšili ich komunikáciu aj odozvu a synergiu medzi nimi. Pritom sa exkluzívne zameriavame na zahraničie a možnosti, ktoré tam sú.

Združujete slovenských exportérov. Aké výhody u vás získavajú?
Naša pridaná hodnota sa začína od maličkostí, ako je dohľadanie databáz a údajov, analytická podpora, prepojenie so zahraničnou firmou alebo jej overenie a pokračuje po strategické záležitosti, akým je prihlasovanie sa do tendrov, prípadne podpora pri záujme pôsobiť na väčšom trhu, aj mimo Európskej únie. V rámci exportérov vytvárame aj skupiny firiem v agropotravinárstve, zbrojárskom priemysle, v strojárstve či logistike. V prípade, že majú spoločný záujem alebo prekážku, ktorá im neumožňuje fungovať dostatočne flexibilne a efektívne, sa týmto kolektívnym hlasom snažíme zastupovať ich.

Čo vás viedlo k realizácii tejto
myšlienky?
Tejto téme som sa venoval na ministerstve zahraničných vecí, kde som mal v portfóliu ako štátny tajomník ekonomickú diplomaciu. Mal som možnosť z prvej ruky nielen zažiť, ale si aj vyhodnotiť, čo štát dokáže a čo môže pre podnikateľov urobiť. Úprimne povedané, väčšina podnikateľov spomínala na časy dávno minulé, kedy existovali podniky zahraničného obchodu.

Prispela k zrodu myšlienky aj
koronakríza?
Áno. Hranice sa uzavreli, rušili sa kontrakty a neplnili záväzky. V tomto prostredí som cítil príležitosť a s pár kolegami som zorganizoval iniciatívu na podporu exportu. Zavesili sme výzvu v online priestore, za ktorú sa počas dvoch mesiacov postavilo takmer 150 firiem, a to nám dávalo po založení takejto entity dostatočný mandát.

Akým firmám je táto iniciatíva
určená?
Je založená pre všetky spoločnosti. Medzi členmi máme i veľké spoločnosti, väčšinu trhu, ktorý najviac potrebuje pomocnú ruku pri expanzii na zahraničné trhy však tvorí malý a stredný podnikateľský segment.

Čo by teda mohla získať menšia firma,
keby sa stala vaším členom?

V prvom rade sa môže zviditeľniť. Dostane sa do skupiny ďalších firiem, ktoré už v exporte niečo robia. Vieme ich medzi sebou prepojiť, môžu zdieľať skúsenosti, pomôcť si. Zviditeľňujeme spoločnosti, poskytujeme im možnosť komunikácie ich príbehu a značky. V druhom rade poskytujeme nástroje podpory s cieľom prepojenia ponuky s dopytom, čo sa týka štátu alebo zahraničných entít.

Spomínali ste, že máte aj ďalších
partnerov. Aká je ich funkcia?
Ide o komunikačný trojuholník medzi súkromným sektorom, štátom a finančnými inštitúciami. Bez financovania a napojenia sa na medzinárodné finančné toky neviete exportovať. Úverové financovanie, poistenie pohľadávok a poistenie tovarov sú už úplne bežné vec, bez ktorých sa nepohnete. Preto sme do interakcie v rámci Rady slovenských exportérov prizvali partnerské inštitúcie, ako je Slovenská sporiteľňa, Euler Hermes či Respekt, právnu kanceláriu Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, ktorá nám vie poskytnúť legislatívnu podporu. Nedávno sme začali spolupracovať aj s Medzinárodnou investičnou bankou a chystáme sa ďalej rozširovať naše medzinárodné partnerstvá.

Hovorili ste, že vaším cieľom je zvýšiť vizibilitu Slovenska. Na akej úrovni aktuálne je?
Pokrivkáva. Máme zaujímavé produkty, ale málokto v zahraničí vie napríklad o slovenských minerálnych vodách, Tatrách alebo IT firmách. Ako štát sme si nevybudovali globálnu značku napríklad ako Holanďania s ich tulipánmi, Dáni s ich Legom, Švajčiari s ich švajčiarskym nožíkom, hodinkami či bankovníctvom.

Viete ho pomôcť vybudovať?
Určite. Tým, čo robíme, sme začali povedomie o našich firmách rozširovať aj do medzinárodného priestoru. Komunikujeme i v angličtine, nahrávame anglické podcasty. Analýzu, ktorú sme nedávno zverejnili, tiež prekladáme do angličtiny.

O čom je táto analýza?
Pomenovali sme ju „Krehká realita slovenského exportu“. V spolupráci s Ekonomickou
univerzitou v Bratislave sme v nej prišli s niektorými zisteniami a odporúčaniami, ktoré môžu slovenský export posunúť dopredu v oblasti výkonnosti, klesajúceho aktívneho salda vývozu či dokonca investícií na vedu a výskum. Asi tieto zistenia nie sú lichotivé… Žiaľ, nie sú. Makročísla, ktoré často čítame, znejú pekne, ale keďich zmeníte na drobné a dáte do medzinárodného porovnania, tak ťaháme za kratší koniec.

Koľko stojí členstvo?
Máme cez 80 členov plus dvadsiatku partnerov – obchodné komory, zamestnávateľské zväzy, finančné i štátne inštitúcie, rozvíjame sieť kontaktov a partnerov v zahraničí. Spolupracujeme so štátnymi i neštátnymi entitami v rámci Európskej únie, v Spojených štátoch, na Ukrajine, v Kazachstane, Rusku či na Blízkom východe. Členské je 1000 eur ročne, pre koronu firmy, ktoré sa na budúci rok stanú členmi, získajú významnú úľavu.

Slovenský export stráca silu

14. októbra 2021

Viac info

Problémy v doprave sú predzvesťou väčšej krízy

07. októbra 2021

Viac info

Exportovali sme aj do Severnej Kórey. Dodnes nevieme čo

01. októbra 2021

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie