Veľký potenciál exportu slovenského vína

Slovenský vínny priemysel bol spomedzi ďalších sektorov výrazne zasiahnutý pandémiou COVID-19. Na druhej strane sa tento sektor pomaly stavia na nohy, čo dokazuje aj celkový nárast spotreby vína na Slovensku už druhý rok po sebe.

Spotreba na obyvateľa

Nárast bol zaznamenaný aj v rámci spotreby na obyvateľa, z čoho vyplýva, že spotreba vína na obyvateľa predstavuje 17,7 litrov.

Pozitívny nárast vykazuje aj globálny vínny trh, ktorý vzrástol o 15 percent. Celkové objemy podľa Bordeaux Indexu vzrástli v roku 2021 o 40 percent. Podstatné v tejto súvislosti je, že trend vzrastu spotreby a taktiež investícií na globálnej úrovni nezaznamenáva známky spomalenia.

Na druhej strane zahraničný obchod SR v danej oblasti nie je až taký priaznivý. Aj napriek veľkému potenciálu slovenského vínneho priemyslu tvorí export liehovín a destilátov len 0,26 percentný podiel z celkového exportu Slovenska.

Kvalita slovenského vína

Potenciál slovenského vína potvrdzuje najmä jeho kvalita, ktorú dokazujú úspešné umiestnenia slovenských vinárskych spoločností na rôznych medzinárodných súťažiach ako napríklad v rámci Danube Wine Challange.

Export slovenského vína zaznamenal oproti predchádzajúcemu hospodárskemu roku dvojnásobný pokles, čo potvrdzuje prognózy poklesu podľa World Wine Production Outlook. Slovenské vinohradnícke spoločnosti vyviezli za rok 2020/21 o vyše 270 tisíc hl menej.

Konkrétne výrazné zníženie exportu je badateľné v rámci vína v nádobách nad dva litre, ktoré tvoria najväčší podiel z celkového exportu vína. Export hrozna taktiež výrazne klesol, zatiaľ čo miera dovozu hrozna na Slovensko sa zvýšila.

Moderné technológie

Tento tovar Slovensko dováža prioritne z Maďarska, Talianska a Nemecka. Destináciou exportu slovenských vín je zväčša Česká republika ale aj Maďarsko, Čína alebo Ukrajina. Na druhej strane Slovensko importuje najmä z krajín ako Taliansko, Maďarsko, Nemecko ale aj Španielsko.

Potenciál slovenského vína spočíva v jeho kvalite a príprave a mnohé vínne spoločnosti na Slovensku majú k dispozícií moderné technológie, ktoré sú navyše šetrné k životnému prostrediu. Navyše poskytujú záruku, že všetky fázy výrobného procesu sa uskutočňujú na území Slovenska. Podstatným aspektom je nielen udržateľná a kvalitná výroba vína ale aj podpora zachovania kultúrnej tradície.

Odhadnúť prognózu ďalšieho vývoja zahraničného obchodu v tejto oblasti je zložité, avšak uvoľňujúca situácia s pandémiou COVID-19 môže pozitívne ovplyvniť exportné snahy slovenských spoločností ale aj zvýšiť mieru zahraničnej výmeny. Väčší export slovenského vínneho priemyslu by zvýšilo aj konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva.

Michal Húska pre Webnoviny.sk

Poľské Ekonomické fórum v znamení pochmúrnych tém

13. septembra 2022

Viac info

Vojna na Taiwane môže mať katastrofické dôsledky pre našu ekonomiku

18. augusta 2022

Viac info

Predstavuje India spoľahlivého partnera pre EÚ?

15. augusta 2022

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie