Zastaví zotavovanie ekonomík v strednej Európe ďalšia vlna pandémie?

Návrat našej ekonomiky na predkrízovú úroveň je témou číslo jeden v odborných kruhoch. Prognózy sú od začiatku roka pozitívne poukazujúce na rok 2022, ako pravdepodobný termín návratu na ekonomický výkon z roku 2019. Problémov vo svetovej ekonomike vplývajúcich na našu pro-exportnú orientáciu je hneď niekoľko.

Počnúc výpadkami dodávok polovodičov vplývajúcich na automobilovú výrobu aj elektroniku, cez nedostatočné logistické kapacity, infláciu poháňanú rastúcimi cenami nerastných surovín a v neposlednom rade situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19, konkrétne variantom Delta, ktorý pravdepodobne potrápi krajiny ďalšou sériou lockdownov.

Ekonomiky strednej a východnej Európy

Pozitívny výhľad dali nášmu regiónu aj analytici z Euler Hermes, ktorí vo svojej nedávnej publikácii analyzovali dôsledky kríz z posledného roka na náš región a postupné znovu otváranie lokálnej ekonomiky.

Dnes už vieme, že východná a stredná Európa vo všeobecnosti pocítili dôsledky posledného roku, menej ako krajiny na západe a juhu Európy do značnej miery ekonomicky viazané na služby a ich ekonomiky kontrahovali v dvojciferných číslach.

Industriálny charakter nášho regiónu bol naopak poháňaný spotrebiteľskými náladami na západe, kde spotrebitelia miesto služieb utrácali za tovary.

Náš región by v roku 2021 a 2022 mal medziročne rásť o päť, respektíve štyri percentá v roku 2022, čo sú pozitívne výhľady, ktoré sa premietli do indexu priemyselného sebavedomia. Ten sa podľa Euler Hermes po hlbokom prepade dostal nazad do zelených čísiel, čo značí dostatok objednávok, ako i plynulosť výroby na nadchádzajúce obdobie.

Slovensko v regióne

Slovenská ekonomika sa z hľadiska zotavovania po kríze umiestnila do regionálneho podpriemeru, keďže odhady medziročného rastu hovoria o 3,8 percentnom raste HDP oproti roku 2020.

Naša ekonomika je dlhodobo kritizovaná za svoju monotónnosť postavenú na výrobe automobilov a elektroniky, čo nie je žiadnou novinkou. Avšak nedávno schválený balík z fondu obnovy bol skvelou príležitosťou rozbehnúť podporu malých a stredných podnikov, či diverzifikáciu štruktúry nášho exportu.

Práve rastúci verejný dlh je podľa analytikov z Euler Hermes dôvodom na vrásky, aj napriek tomu že sme až tento rok prekročili hranicu danú Maastrichtskými kritériami, kde dlh nesmie tvoriť viac ako 60 percent z HDP.

Problematickou pri obnove môže byť aj inflácia, ktorú zhoršujú rastúce ceny komodít. Kým monetárnu politiku na Slovensku reguluje najmä ECB, tak rastúce ceny komodít určuje trh, preto sme v oboch prípadoch relatívne bezmocní.

Vplyv variantu Delta na ekonomické prognózy

Problémom Slovenska, ale i celého regiónu je neistá situácia v súvislosti s variantom Delta, ktorý má potenciál opäť zavrieť štáty v lockdownoch. Ničivú silu vírusu v plnom rozmere s najväčšou pravdepodobnosťou pocítime s ochladením, tak ako tomu bolo minulý rok.

Správne prerozdelenie pandemického stimulu, podpora malých a stredných podnikateľov a spotrebiteľské nálady v hlavných destináciách nášho exportu budú hlavnými faktormi, ktoré nám pomôžu prežiť ďalšie vlny pandémie.

Vo všeobecnosti však platí, že región strednej Európy má výhodu vo svojej industriálnej povahe, no v prípade Slovenska, ktorého drvivá väčšina exportu smeruje do krajín OECD, sa môže príliš malá diverzita teritoriálneho odbytu stať osudnou.

Jozef Hrabina
Článok bol publikovaný ako pravidelný komentár pre Webnoviny.

Tajik-Slovak Business Forum

02. marca 2023

Viac info

Poľské Ekonomické fórum v znamení pochmúrnych tém

13. septembra 2022

Viac info

Vojna na Taiwane môže mať katastrofické dôsledky pre našu ekonomiku

18. augusta 2022

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie