Partnerská spolupráca

V rámci partnerskej spolupráce ponúka RSE spolupracujúcim entitám synergie a spoluprácu pri organizovaní podujatí a seminárov s podnikateľským sektorom na rôzne témy v oblasti hospodárstva, ekonomiky a medzinárodného obchodu s cieľom zvyšovania osvety slovenských firiem.

Základný balík spolupráce: 3000 Eur.

V prípade špecifických požiadaviek táto spolupráca podlieha individuálnej dohode.

Pre viac informácií nás kontaktujte na info@exporteri.sk.

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie