Právne služby

Našim partnerom je LANSKY, GANZGER + partner, ktorá patrí medzi prominentné medzinárodné advokátske kancelárie v Európe. Tím špičkových právnikov advokátskej kancelárie, ktorej advokáti pochádzajú z rozličných právnych prostredí, je pripravený poskytnúť exportérom právne riešenia šité na mieru.

Advokátska kancelária nadviazala od júla 2018 spoluprácu so spoločnosťou Andersen Global – medzinárodnou asociáciou právne nezávislých členských firiem poskytujúcich celosvetové daňové a právne poradenstvo. Spoluprácou s viac ako 4.000 profesionálmi vo viac ako 130 lokalitách má advokátska kancelária možnosť zastrešovať záujmy svojich klientov bez zásadnejších územných obmedzení.

Oboznámenie sa s právnym prostredím a obchodnými zvyklosťami

Advokáti z LANSKY, GANZGER + partner pomáhajú svojim klientom pri posúdení kvality a vhodnosti podnikateľského prostredia, ktoré často determinuje politický systém tej-ktorej krajiny a na to priamo sa viažuci právny poriadok.

V rámci oboznámenia sa s právnym prostredím sa, okrem iného, najmä no nielen, zameriavajú na preverenie  nasledovného:

  • Vzťah štátu k normám medzinárodného práva súkromného a všeobecne úroveň ochrany právneho štátu (príslušné kolízne normy vo vzťahu k povinnosti uplatnenia, resp. možnosti voľby rozhodného práva a príslušnosti súdu v prípade vzniku sporu medzi podnikateľmi);
  • Miera ochrany vlastníckeho práva, alebo
  • Ochrana ďalších individuálnych práv súkromných osôb (napr. pred vnútroštátnymi súdmi);

LGP taktiež poskytuje nasledovné služby:

  • Právna previerka obchodného partnera
  • Právna analýza colných, daňových, iných predpisov a samotnej transakcie
  • Registrácia, príprava dokumentácie a zmluvné zabezpečenie
  • Výkon obchodnej činnosti, spory a verejné obstarávania

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie