Brexit: exportérom vznikajú nové povinnosti pri registrácii ochranných známok v spojenom kráľovstve

Podnikateľom obchodujúcim v Spojenom kráľovstve s produktami, na ktoré sa vzťahuje ochrana duševného vlastníctva, vznikajú od 1.1.2021 nové povinnosti. Kým v minulosti sa v oblasti ochrany duševného vlastníctva na Veľkú Britániu vzťahoval rovnaký režim ako na celú EÚ, tak po novom roku táto oblasť spadá pod rámec Dohody o obchode a spolupráci teda, výslednej dohody upravujúcej vzťahy EÚ-VB po BREXITE. So vstupom Dohody do platnosti sa územie na ktorom platili európske ochranné známky zmenšilo o územie Spojeného kráľovstva. A tak Ochranná známka EÚ už neposkytuje ochranu loga, obchodnej značky, či farieb a tvarov na území Spojeného kráľovstva.

Spojené kráľovstvo prijalo svoju vlastnú legislatívu upravujúcu ochranu duševného vlastníctva, platnú od 1.1.2021. Podľa nej Úrad priemyselného vlastníctva pre Spojené kráľovstvo (UKIPO) síce naklonoval a zaregistroval existujúce ochranné známky, no pre ostatné subjekty od toho dátumu platí povinnosť registrovať svoju obchodnú známku priamo na UKIPO. Klonovanie sa vzťahuje aj na známky o ktorých platnosti, či zrušení sa práve rozhoduje. Ich platnosť na území EÚ však bude musieť potvrdiť aj Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

V dôsledku automatického klonovania známok, však mohli nastať chyby v správnosti zápisu obchodných známok. Správnosť procesu je možné prekontrolovať na uvedenom odkaze. Naopak pre subjekty nemajúce záujem o užívanie Britskej ochrannej známky, existuje možnosť odhlásiť sa prostredníctvom priloženého formuláru. Týmto krokom však zaniká akýkoľvek nárok na predtým registrované duševné vlastníctvo na území Spojeného kráľovstva.

Subjektom, ktoré mali k 31.12.2020 podanú prihlášku na registráciu ochrannej známky, vzniká osobitná povinnosť opätovného podania prihlášky o registráciu do septembra 2021, pričom podaná prihláška musí byť zhodná s tou predošlou.

Pri záujme o novú registráciu je možnosť podať prihlášku priamo cez UKIPO, alebo Úrad priemyselného vlastníctva SR. Pre zaujímavosť na Slovensku bolo v roku 2020 podaných 494 prihlášok na Ochrannú známku EÚ, pričom schválených bolo 379. Počet prihlášok usilujúcich o udelenie ochrannej známky výhrade na území Spojeného kráľovstva sme na Slovensku v tom istom období evidovali len 6.

Jozef Hrabina

Poľské Ekonomické fórum v znamení pochmúrnych tém

13. septembra 2022

Viac info

Vojna na Taiwane môže mať katastrofické dôsledky pre našu ekonomiku

18. augusta 2022

Viac info

Predstavuje India spoľahlivého partnera pre EÚ?

15. augusta 2022

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie