Brexit: exportérom vznikajú nové povinnosti pri registrácii ochranných známok v spojenom kráľovstve

Podnikateľom obchodujúcim v Spojenom kráľovstve s produktami, na ktoré sa vzťahuje ochrana duševného vlastníctva, vznikajú od 1.1.2021 nové povinnosti. Kým v minulosti sa v oblasti ochrany duševného vlastníctva na Veľkú Britániu vzťahoval rovnaký režim ako na celú EÚ, tak po novom roku táto oblasť spadá pod rámec Dohody o obchode a spolupráci teda, výslednej dohody upravujúcej vzťahy EÚ-VB po BREXITE. So vstupom Dohody do platnosti sa územie na ktorom platili európske ochranné známky zmenšilo o územie Spojeného kráľovstva. A tak Ochranná známka EÚ už neposkytuje ochranu loga, obchodnej značky, či farieb a tvarov na území Spojeného kráľovstva.

Spojené kráľovstvo prijalo svoju vlastnú legislatívu upravujúcu ochranu duševného vlastníctva, platnú od 1.1.2021. Podľa nej Úrad priemyselného vlastníctva pre Spojené kráľovstvo (UKIPO) síce naklonoval a zaregistroval existujúce ochranné známky, no pre ostatné subjekty od toho dátumu platí povinnosť registrovať svoju obchodnú známku priamo na UKIPO. Klonovanie sa vzťahuje aj na známky o ktorých platnosti, či zrušení sa práve rozhoduje. Ich platnosť na území EÚ však bude musieť potvrdiť aj Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

V dôsledku automatického klonovania známok, však mohli nastať chyby v správnosti zápisu obchodných známok. Správnosť procesu je možné prekontrolovať na uvedenom odkaze. Naopak pre subjekty nemajúce záujem o užívanie Britskej ochrannej známky, existuje možnosť odhlásiť sa prostredníctvom priloženého formuláru. Týmto krokom však zaniká akýkoľvek nárok na predtým registrované duševné vlastníctvo na území Spojeného kráľovstva.

Subjektom, ktoré mali k 31.12.2020 podanú prihlášku na registráciu ochrannej známky, vzniká osobitná povinnosť opätovného podania prihlášky o registráciu do septembra 2021, pričom podaná prihláška musí byť zhodná s tou predošlou.

Pri záujme o novú registráciu je možnosť podať prihlášku priamo cez UKIPO, alebo Úrad priemyselného vlastníctva SR. Pre zaujímavosť na Slovensku bolo v roku 2020 podaných 494 prihlášok na Ochrannú známku EÚ, pričom schválených bolo 379. Počet prihlášok usilujúcich o udelenie ochrannej známky výhrade na území Spojeného kráľovstva sme na Slovensku v tom istom období evidovali len 6.

Jozef Hrabina

Tajik-Slovak Business Forum

02. marca 2023

Viac info

Poľské Ekonomické fórum v znamení pochmúrnych tém

13. septembra 2022

Viac info

Vojna na Taiwane môže mať katastrofické dôsledky pre našu ekonomiku

18. augusta 2022

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie