Príležitosti

Nižšie nájdete aktuálne ponuky a príležitosti z medzinárodného prostredia, ktoré sú orientované na podnikateľský sektor.
»

  • PROGRAMY A VÝZVY EÚ »
  • VEREJNÉ ZÁKAZKY EÚ »
  • FINANČNÁ PODPORA MSP »
  • EURÓPSKY FOND PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ »
  • GRANTY A VÝZVY »
  • MEDZINÁRODNÉ TENDRE »
  • ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA – SLOVAKAID »