Financovanie

V tejto sekcii je ponuka rozdelená na dve časti. Domáce bankové domy s nástrojmi podpory exportu reprezentujú EXIMBANKA a komerčné banky, ktoré financujú väčšinu vývozných a medzinárodných transakcií. V druhej časti nájdete zoznam medzinárodných bank a inštitúcií, v ktorých je Slovenská republika členom a ktoré ponúkajú rôzne možnosti financovania medzinárodných projektov.