O nás

Začiatkom apríla 2020, počas kulminácie krízy spojenej s koronavírusom, vznikla online Inicatíva na podporu exportu, ktorá vyzývala na zjednotenie slovenských podnikateľov v neľahkých časoch. V priebehu dvoch mesiacov získala táto iniciatíva podporu od 130 podnikateľských subjektov a na základe tohto dopytu bola bola založená Rada slovenských exportérov ako záujmové združenie právnických osôb podľa príslušného zákona Slovenskej republiky.

Táto podnikateľská platforma je otvorená pre všetky slovenské spoločnosti, ktoré exportujú alebo sa zaujímajú o oblasť medzinárodného obchodu. Jej cieľom je sprostredkovať efektívnu komunikáciu medzi exportérmi, štátnymi inštitúciami, komerčnými bankami a relevantnými medzinárodnými inštitúciami, v ktorých je Slovenská republika členom.

Rada slovenských exportérov

  • verejne komunikuje a presadzuje záujmy slovenských exportérov
  • sprostredkúva aktuálne informácie o príležitostiach a možnostiach v oblasti exportu
  • organizuje odborné a networkingové podujatia
  • poskytuje svojim členom informačnú a analytickú podporu
  • združuje všetky relevantné subjekty pre oblasť exportu a medzinárodného obchodu
  • asistuje svojim členom a poskytuje potrebné poradenstvo

Cluster Management Excellence

V roku 2021 sa Rada slovenských exportérov zúčastnila certifikácie klastrových organizácií v rámci hodnotenia ECEI Cluster Management Benchmarking, ktoré je organizované Európskym sekretariátom pre klastrovú analýzu (ESCA) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA). Získavajúc bronzovú úroveň ocenenia „European Cluster Excellence Initiative (ECEI)“ je Rada slovenských exportérov certifikovanouklastrovou organizáciou fungujúcou na Európskej úrovni.


Predsedníctvo

Dozorná rada

Náš tím

Medzinárodní experti

Staňte sa členom Rady slovenských exportérov

Na stiahnutie: Záväzná prihláška do RSE

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie