Spolu pre Slovensko – Inovácie do sveta

Rada slovenských exportérov pre rok 2023 pre slovenské spoločnosti pripravuje sériu edukačných podujatí, ktorých cieľom je priblížiť význam inovácií a digitalizácie pri presadzovaní svojich produktov a služieb v zahraničí. Samotnými podujatiami chceme uspokojiť dopyt slovenských podnikateľov po kvalitných informáciách, ktoré im RSE spolu s odborníkmi sprostredkuje. Cieľom podujatí bude zvýšenie odhodlania slovenských firiem expandovať na zahraničné trhy, spolu s prezentovaním možnej podpory pri exportných aktivitách. V rámci problematiky inovácií je cieľom podujatí sprostredkovať podnikateľom možnosti financovania ich inovačnej činnosti.

Staňte sa partnerom podujatia.

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie