Expo Dubaj: Čo čakať od výstavy roka a ako sa na ňu pripraviť?

Od prvého októbra začína z minulého roka preložené Expo Dubaj a výstava potrvá do konca marca 2022. Slovensko stavilo počas nadchádzajúceho Expo na vodíkové technológie, vesmír a inovácie, ktoré majú byť leitmotívom nášho pavilónu. Práve inovácie a zelené technológie sú správnou cestou ako osloviť publikum Emirátu závislého na rope v čase, kedy sa celý svet snaží dekarbonizovať.

Ekonomiky OPEC tento trend pocítia najviac a preto sa k nám z času na čas dostane zmienka o plánovanej reštrukturalizácii príjmov štátov plných ropných magnátov. Čo robí z organizácie Expo jedinečnú príležitosť ako prilákať inovatívne spoločnosti z celého sveta a dať im možnosť prezentovať svoje nápady nie len pred obecenstvom z bohatých Spojených arabských emirátov, ale z celého Blízkeho východu.

Práve expanzia na Blízky východ môže byť pre slovenské spoločnosti možnosťou ako efektívne zvýšiť svoje príjmy na zahraničných trhoch. Bohaté krajiny Perzského zálivu nemajú záujem len o technologické inovácie, zaujímavé sú aj potravinársky segment a zdravá výživa, či zbrojársky priemysel.

Blízky východ tvorí až 700 miliónov obyvateľov, čo je desatina globálnej populácie. Avšak na rozdiel od západného trhu patria medzi špecifiká Blízkeho východu najmä priepastné rozdiely v bohatstve jednotlivých krajín, ako aj vnútro štátne rozdiely v chudobe, či prístup k vzdelaniu a nezamestnanosť. V neposlednom rade tu hrajú úlohu aj kultúrne špecifiká vedenia biznisu, na ktoré sa treba pripraviť.

Tieto špecifiká môžu byť prekážkou, ale aj príležitosťou ako vyplniť chýbajúcu infraštruktúru v niektorých oblastiach Blízkeho východu. Pri snahe preraziť na tento trh však treba mať na zreteli aj rozdiely v kultúre jeho častí a to dokonca aj na vnútroštátnej úrovni, skúsenejší podnikatelia by vedeli hovoriť o regionálnych rozdieloch v Turecku, či Saudskej Arábii nesúcimi so sebou aj náležité osobitosti v podnikaní. Preto je pre podnikateľov nesmierne dôležité, aby od začiatku spolupracovali s miestnymi partnermi majúcimi prehľad o špecifikách lokálneho trhu.

Blízkovýchodné konzumentské trhy sa okrem svojich špecifík radia aj medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce podnikateľské prostredie na svete. Dnes vieme s určitosťou povedať, že lokálny prístup k biznisu sa zmenil od masívneho importu tovarov k ich výrobe s prízvukom na miestne trhy. Preto by záujemcovia o export svojich tovarov mali zvážiť aj založenie produkcie v cieľovej destinácii a modifikáciu svojho portfólia a to najmä vzhľadom na meniacu sa náladu konzumentov, preferujúcich lokálne produkty a spoločnosti pred zahraničným importom.

Zaujímavosťou je aj rastúci podiel e-commerce na trhoch Blízkeho východu, napríklad v Dubaji narástol podiel transakcií prostredníctvom e-commerce za posledných päť rokov o 20%. Potravinárstvo sa v posledných rokoch radí k mimoriadne expandujúcim segmentom. A to najmä v oblasti zdravej výživy, keďže miestna populácia nezriedka trpí obezitou a lokálne vlády sa snažia tento problém adresovať najmä prostredníctvom drakonických opatrení zameraných na zdravší životný štýl svojich občanov.

Vzhľadom na vyššie uvedené Rada slovenských exportérov avizovala prípravu „Expo Dubaj biznis manuálu“, ako aj dodatočné konzultácie pre prípadných záujemcov o expanziu na trhy Blízkeho východu. V príručke, ktorá bude dostupná online, sa slovenskí podnikatelia dozvedia približné náklady na založenie rôznych typov spoločností v Spojených arabských emirátoch, ako sa vyhnúť problémom pri vybavovaní víz, o kultúre biznisu v Perzskom zálive a najfrekventovanejšie odvetvia biznisu, pri ktorých môžete využiť možnosť expanzie. Dokument bude pojednávať aj o obchodných obmedzeniach, reguláciách na segmenty importovaného tovaru, clách či korporátnych daniach. Cieľom dokumentu pripravovaného Radou slovenských exportérov je poskytnúť podnikateľom ucelené informácie o praktických možnostiach expanzie do tohto bohatého regiónu a doplniť tak exekutívu pod taktovkou Ministerstva hospodárstva a SARIO.

Jozef Hrabina
Článok bol publikovaný ako pravidelný komentár pre Webnoviny.

Tajik-Slovak Business Forum

02. marca 2023

Viac info

Poľské Ekonomické fórum v znamení pochmúrnych tém

13. septembra 2022

Viac info

Vojna na Taiwane môže mať katastrofické dôsledky pre našu ekonomiku

18. augusta 2022

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie