Poľsko sa stáva stále silnejším obchodným partnerom Slovenska

So svojím severným susedom má Slovensko dlhodobo dobré politické ale aj ekonomické vzťahy, čo dokazuje aj právna zmluva o ekonomických a hospodárskych vzťahoch podpísaná ešte v roku 1996. Od tejto chvíle sa v rámci vzájomných vzťahov rozšírila spolupráca aj do mnohých obchodných, politických ale aj kultúrnych oblastí.

Zvýšený trend obchodnej výmeny medzi Slovenskom a Poľskom dokazuje aj miera zahraničného obchodu v posledných rokoch. Za posledných 10 rokov do krízy vzrástol obchodný obrat medzi oboma krajinami o 300 percent. Išlo o najväčšiu dynamiku spomedzi všetkých krajín . Poľsko taktiež patrí medzi najvýznamnejších partnerov pre slovenský export.

Podľa údajov za rok 2021 je tretím obchodným partnerom Slovenska po Nemecku a Českej republike. Za rok 2020 predstavuje zahraničná výmena s naším severným susedom hodnotu vyše 10 miliárd EUR. Spomedzi exportovaných tovarov smerujúcich do Poľska sú najmä produkty elektrotechnického, oceliarskeho, strojárskeho a automobilového priemyslu.

Slovenské spoločnosti na poľskom trhu

Naopak z Poľska dovážame tovary z obdobných oblastí priemyslu spolu s rôznymi nábytkárskymi produktami. Poľsko patrí aj medzi top 10 najväčších investičných partnerov Slovenska, čo taktiež dokazuje výrazné obchodné vzťahy medzi oboma krajinami.

Zvýšený trend obchodnej výmeny medzi Slovenskom a Poľskom dokazuje aj miera zahraničného obchodu v posledných rokoch. Za posledných 10 rokov do krízy vzrástol obchodný obrat medzi oboma krajinami o 300 percent. Išlo o najväčšiu dynamiku spomedzi všetkých krajín EÚ. Poľsko taktiež patrí medzi najvýznamnejších partnerov pre slovenský export.

Podľa údajov za rok 2021 je tretím obchodným partnerom Slovenska po Nemecku a Českej republike. Za rok 2020 predstavuje zahraničná výmena s naším severným susedom hodnotu vyše 10 miliárd EUR. Spomedzi exportovaných tovarov smerujúcich do Poľska sú najmä produkty elektrotechnického, oceliarskeho, strojárskeho a automobilového priemyslu.

Dve obchodné a priemyselné komory

V rámci poľsko – slovenskej spolupráce treba spomenúť, že podnikateľov zastrešujú dve obchodné a priemyselné komory. Poľsko – slovenská obchodná a priemyselná komora so sídlom v Krakove a taktiež Slovensko – poľská obchodná komora so sídlom v Žiline, ktorej predsedom je Stanislav Kučírek.

Po dlhom pandemickom období Slovensko-poľská obchodná komora udelila za roky 2020 a 2021 ocenenia za dlhoročnú prácu a podporu poľsko-slovenskej hospodárskej spolupráce, rozvíjanie hospodárskych vzťahov a spoločenské a kultúrne aktivity spoločnosť Signum Poprad za výnimočný prínos k projektu Karpatskej stratégie.

Ocenené boli aj inštitúcie ako Slovensko-poľské združenie obchodu a investícií Pro Polonia spolu s Poľsko-slovenskou obchodnou komorou za súbežné rozvíjanie hospodárskych a kultúrnych vzťahov a taktiež šírenie interkultúrneho dialógu a podpory podnikateľského prostredia.

Michal Húska
Článok bol publikovaný ako pravidelný komentár pre Webnoviny.

Tajik-Slovak Business Forum

02. marca 2023

Viac info

Poľské Ekonomické fórum v znamení pochmúrnych tém

13. septembra 2022

Viac info

Vojna na Taiwane môže mať katastrofické dôsledky pre našu ekonomiku

18. augusta 2022

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie