Rada slovenských exportérov víta zriadenie Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu

Slovenskí exportéri významne trpia v kontexte súčasnej ekonomickej krízy a zdražovania či už v oblasti výroby alebo logistiky. V dôsledku pandémie sa za posledný rok minimalizovali takmer na nulu aj pracovné cesty do zahraničia, podnikateľské misie, veľtrhy a výstavy, ktoré boli kľúčovým komponentom práce slovenských vývozcov. Dnes je dôležité zamerať sa na efektívne riešenia a opatrenia, ktoré pomôžu slovenskej ekonomike vychádzajúc z krízy.

„Na príprave Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu sme sa aktívne podieľali. Som rád, že po takmer roku príprav, konzultácií a pripomienkovania bol nakoniec tento poradný orgán vlády schválený. Chýbal nám takýto formát, kde by aktívne diskutovala vláda s podnikateľským sektorom. Verím, že to prinesie konkrétne výsledky. My budeme aktívne prispievať a konštruktívne hájiť záujem slovenského exportéra.“ – konštatuje Lukáš Parízek, predseda Rady slovenských exportérov.

Rada slovenských exportérov (RSE) predstavuje funkčnú a efektívnu platformu komunikácie medzi slovenskými podnikateľmi, štátnymi a finančnými inštitúciami, ako aj medzinárodnými organizáciami, v ktorých je Slovensko členom. Podnikateľské združenie má 100 aktívnych členov, háji a presadzuje záujmy slovenských exportérov nielen doma, ale najmä v zahraničí. RSE svojim členom poskytuje informačnú, analytickú podporu a poradenstvo s cieľom podpory rastu a konkurencieschopnosti slovenských spoločností na zahraničných trhoch.

Tajik-Slovak Business Forum

02. marca 2023

Viac info

Poľské Ekonomické fórum v znamení pochmúrnych tém

13. septembra 2022

Viac info

Vojna na Taiwane môže mať katastrofické dôsledky pre našu ekonomiku

18. augusta 2022

Viac info

Ak chcete získať najnovšie správy a informácie